Χαρτοσέντονο ρολό

Χαρτοσέντονο πλαστικοποιημένο ρολό 60/60